Stor insiderförsäljning i Betssonaktier av styrelseordförande Pontus Lindwalls hustru strax efter att Pontus själv sålt 60000 aktier kanske ger säljsignaler för Betsson aktien

Pontus Lindvalls fru Kristina Boudin Lindvall har försålt 97.000 aktier i Betsson, enligt Finansinspektionens insiderlista. Försäljningen genomfördes med kursen 78 kronor.

Härförleden sålde Pontus Lindvall, som varande styrelseordförande i spelbolaget Betsson, 60.000 B-aktier i just BetssonGroup (Betssongruppen). Han skulle betala ett tillfälligt boende till sin fru medan de separerade. En liten lya för 4,7 miljoner.

“Jag har sålt värdepapper för att bekosta en kåk åt min hustru under fortgående separation. Mitt eget förtroende för SPELolaget är orubbat”‘, sade han då i en kommentar som finns att läsa på nätet.

Mycket märkligt med dessa insiderförsäljningar. Kort dessförinnan fick flera i insidergruppen köpfeber, köpte Betssonaktier till betydligt högre kurs och upplyste världen om detta via pressmeddelande.

Kort därefter dumpar Pontus Lindvall 60000 aktier till ett mycket lägre pris än han just köpt för. Nu dumpar frugan 97000 aktier.

Hata slumpen säger en känd kriminolog. Den som hatar slumpen ser nog säljsignaler för Betsson aktierna i detta. Aktiewebbens tips är: Sälj.