Monthly Archives: October 2017

Swedol ökar omsättningen och vinsten (uppdatering) | 31.10.17

      Comments Off on Swedol ökar omsättningen och vinsten (uppdatering) | 31.10.17

(uppdatering vd-ord) Swedol redovisar ökad vinst och omsättning i tredje kvartalet. Omsättningen uppgick till 688,4 miljoner kronor (617,8), en ökning med 11 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 68,7 miljoner kronor (39,3), med en rörelsemarginal på 10,0 procent. Bruttomarginalen uppgick till 38,8 procent (35,9). I det andra kvartalet var den 38,3 procent. Resultatet efter skatt blev 49 miljoner kronor (25,7),… Read more »

Resurs vinst högre än väntat

      Comments Off on Resurs vinst högre än väntat

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 364 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017. Väntat var 350 miljoner kronor enligt SME Direkts analytikerenkät. De totala intäkterna uppgick till 769 miljoner kronor under det gångna kvartalet, väntat var 775 miljoner kronor. Utlåningen till allmänheten uppgick till 23,2 miljarder kronor vid utgången av kvartalet, mot SME-förväntan om 23,0 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalrelationen var… Read more »